Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srdečně zveme všechny zájemce a příznivce pozitivní psychologie na


2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR

s podtitulem

"Dávat naději – dávat budoucnost"
(Giving Hope – Giving Future)


Konference CPPC 2013 se bude konat v Brně
22. - 24.5. 2013

 

brno_titulka.jpg

 

Konference se koná za podpory
Mezinárodní asociace pozitivní psychologie

ippa.jpg


Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR, kterou pořádá Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Centrum pozitivní psychologie v ČR ve dnech 22. až 24.5. 2013 v Brně. 

Smyslem a účelem tohoto mezinárodního setkání za účasti špičkových odborníků z oblasti vědy, výzkumu a praxe pozitivní psychologie, je především nabídnout příležitost pro vzájemné obohacování a sdílení poznatků a zkušeností, prostor pro inspiraci a výměnu názorů a také pro podporu mezinárodní a mezioborové spolupráce.

K aktivní účasti přijali pozvání ti, kteří se věnují základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti pozitivní psychologie, i ti, kteří se rádi podělí o svoje zkušenosti s uplatněním pozitivního přístupu v praxi. Vítáme také studenty a pasivní účastníky konference.

Vědecký program mezinárodní konference CPPC 2013 zahrnuje zvané přednášky tuzemských odborníků a významných zahraničních představitelů pozitivní psychologie, běžné přednášky v paralelních tématických sekcích, posterovou  sekci i předkonferenční workshopy. 
Pestrá mezinárodní účast je dána zastoupením zahraničních účastníků z 32 zemí světa.
   
Podtitul konference CPPC  2013 zní "Dávat naději – dávat budoucnost". 

Pozitivní psychologie je nadějným přístupem, který vyzdvihuje význam pozitivních aspektů lidské existence a přináší cenné vědecké poznatky o jejich příčinách a souvislostech, podmínkách i důsledcích. 
V praxi pak nabízí konkrétní přesah do budoucnosti v podpoře nadějného myšlení, v kultivaci silných stránek charakteru, v intervencích pozitivní psychoterapie směřujících k větší životní spokojenosti a štěstí, v rozvoji pozitivní edukace a v neposlední řadě v otázkách smysluplnosti a spirituality.

Je to právě naděje, která v časech nepřízně, nejistoty, osobních, společenských a ekonomických krizí nabízí smysluplné přemostění k lepší budoucnosti. 
Naděje, která ukazuje směr, naznačuje cestu a posiluje víru v dosažení smysluplných cílů, se tak může stát důležitým obranným faktorem proti negativitě, rezignaci a beznaději a užitečným klíčem k optimálnímu prospívání jednotlivce i společnosti.

Těšíme se na setkání v jarním Brně, pohostinném srdci střední Evropy.

Alena Slezáčková
za Vědecký výbor CPPC 2013

alena.jpg

 
 
 
Pozvánka na konferenci CPPC 2013 ke stažení zde.
 
_____________________________________________________________________________________________________
 
 
 Flag Counter
 
 
 
 

 

 

Poděkování

7. 6. 2013

Vážené  a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

rádi bychom vám tímto poděkovali za vaši účast na konferenci CPPC 2013 a především za to, že jste svým dílem významně přispěli k hladkému průběhu konference, k její vysoké odborné úrovni a k vytvoření přátelské atmosféry.
 

Informace pro účastníky CPPC 2013

18. 4. 2013

Vážené účastnice, vážení účastníci konference CPPC 2013,


blíží se termín 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, a proto bychom vám rádi poskytli několik užitečných informací a pokynů pro orální či posterovou prezentaci.
 

Odborný program konference CPPC 2013

15. 4. 2013

Zmeškali jste termín registrace?

8. 4. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
registrační systém  pro účast na konferenci CPPC 2013 byl k 5.4.2013 uzavřen.
 
Máte-li přesto zájem o pasivní účast na konferenci, neváhejte kontaktovat Organizační výbor konference na emailové adrese cppc2013@gmail.com pokud možno nejpozději do 12.4.2013.
 
Rádi Vám vystavíme fakturu na úhradu konferenčního poplatku, případně Vámi zvoleného předkonferenčního workshopu.
 
Se srdečným pozdravem
Organizační výbor CPPC 2013 
 

Předběžný program konference CPPC 2013

19. 3. 2013

Vážené účastnice a vážení účastníci konference CPPC 2013,

v rámci odborného programu konference CPPC 2013 se můžete těšit na:
  • čtyři volitelné předkonferenční workshopy
  • dvanáct zvaných přednášek předních odborníků pozitivní psychologie z ČR a zahraničí
  • přednášky v paralelních sekcích, v nichž budou zastoupeny příspěvky autorů z 26 zemí světa
  • posterovou sekci
  • studentskou sekci s diskuzí
 

Registrace k pasivní účasti stále možná

7. 3. 2013

Až do konce března 2013 se můžete hlásit k pasivní účasti na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie CPPC 2013!
 
Kromě poznatků z množství zajímavých přednášek a diskuzí můžete získat i užitečné praktické zkušenosti na některém z předkonferenčních workshopů.
 

Prodloužení termínu pro registraci abstraktů

14. 2. 2013

Termín pro registraci abstraktů byl prodloužen do 28.2.2013! 

 

Záštita děkana FF MU

13. 2. 2013

Záštitu nad konferencí CPPC 2013 převzal děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  Brně prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

 

Akreditace od AKP ČR

12. 2. 2013

Jihomoravská pobočka AKP ČR přidělila konferenci CPPC 2013 následující jednací číslo a kreditové ohodocení do celoživotního vzdělávání pro klinické psychology:

Číslo akce: AKP ČR Bo/MK/006/2013

Přidělený počet kreditů:
5 kr/den
15 kr/vlastní přednáška, autorství posteru
10 kr/spoluautorství nebo přednesení cizí přednášky
5 kr/spoluautorství posteru