Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro účastníky CPPC 2013

18. 4. 2013
 
Vážené účastnice, vážení účastníci konference CPPC 2013,


blíží se termín 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, a proto bychom vám rádi poskytli několik užitečných informací a pokynů pro orální či posterovou prezentaci.

Vědecký program konference najdete ke stažení zde:

Konference se koná na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Lipová 41a, Brno - Pisárky.
Registrace účastníků začne ve středu 22.5.2013 od 9:00 hod.
Předkonferenční workshopy se budou konat v čase od 9:30 do 12:00 v místnostech P2, P3, P10 a P11. Všechny místnosti budou zřetelně označeny názvy workshopů.

Program konference začne slavnostním zahájením v hlavním konferenčním sálu P1 ve středu 22.5.2013 ve 14:00 a bude pokračovat zvanými přednáškami předních zahraničních odborníků v oboru pozitivní psychologie.

V podvečer prvního dne konference, tj. ve středu 22.5.2013 od 18:00, jsou účastníci konference srdečně zváni na uvítací recepci (Welcome party) s hudebním doprovodem, která se bude konat ve foyer konferenčních prostor.

Ve čtvrtek 23.5.2013 a v pátek 24.5.2013 nabídne odborný program konference CPPC 2013 další přednášky zvaných přednášejících z ČR a ze zahraničí, přednášky v paralelních sekcích a posterové sekce.

Oficiální zakončení konference se bude konat v pátek 24.5.2013 v 15:30.


Užitečné informace:

Všechny konferenční místnosti jsou klimatizovány, vybaveny moderní prezentační technikou a bezbariérovým přístupem.

Pro potřeby účastníků konference bude k dispozici místnost s vyhrazenými počítači s připojením na internet.

Ve foyer bude umístěn prodejní stánek nakladatelství Grada s nabídkou knih za zvýhodněné ceny.

Během přestávek v konferenčním programu bude k dispozici občerstvení, v případě potřeby však můžete v průběhu celé konference využít i fakultní kantýny, nabízející teplé i chlazené nápoje a několik druhů jídel.


Informace pro prezentující účastníky:

Délka PŘEDNÁŠEK v paralelních sekcích je stanovena na 15 minut, dalších 5 minut je určeno pro diskuzi.
Žádáme všechny přednášející, aby své prezentace nahráli do PC v dané konferenční místnosti alespoň 20 minut před začátkem své sekce. Doporučujeme mít prezentaci uloženou na USB disku, případně zálohovanou na internetu a dostupnou ke stažení.

Konferenční PC jsou vybaveny MS Office 2010 a Open Office. Můžete proto použít pro svoje prezentace formáty PPT / PPTX / ODP. Aby se předešlo případným obtížím při otevírání prezentací, doporučujeme přednášejícím, aby měli své prezentace pro jistotu uloženy i ve formátu PDF.
Během konference bude přítomen pracovník technické a IT podpory.

POSTEROVÉ SEKCE se budou konat ve čtvrtek 23.5.2013.

Rozměry posterů by měly být maximálně 70cm (šířka) x 90cm (výška).

Panely pro instalaci posterů budou k dispozici od čtvrtka 23.5.2013 ráno a postery na nich mohou být vystaveny po celý den. Prosíme autory posterů, aby umísťovali své postery na panely s odpovídajícími čísly. Postery budou připevněny pomocí špendlíků, které budou prezentujícím k dispozici.

Osobní prezentace posterů bude probíhat ve dvou interaktivních sekcích. Prosíme autory posterů, aby byli osobně přítomni u svých posterů v následujících časech:
Posterová sekce I. (PS01 až PS13): čtvrtek 23.5.2013 od 10:45 do 11:15 hodin
Posterová sekce II. (PS14 až PS27): čtvrtek 23.5.2013 od 15:30 do 16:00 hodin

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás s důvěrou obraťte.

Těšíme se naviděnou na konferenci CPPC 2013.

Se srdečným pozdravem
Alena Slezáčková
Za Organizační výbor CPPC 2013