Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

 
 
Pozitivní aspekty stáří – humor u seniorů
 
 
Abstrakt
 
 
Životní etapa označovaná jako stáří, je tradičně chápána jako období, kdy se většina důležitých funkcí člověka zhoršuje. Pozitivní psychologie obrátila pozornost odborné i laické veřejnosti k těm stránkám osobnosti, které se ve stáří mohou zlepšovat, činit život bohatším.  Připomeňme např. vděčnost, rozvážnost, moudrost, realistické sebepojetí, životní spokojenost, spirituálnost, hledání smyslu života, předávání kulturního dědictví. Specifickou pozitivní stránkou osobnosti některých seniorů je humor. Empirické výzkumy toho, jak funguje humor u starých lidí, jsou zatím vzácné. Přehledový referát shrne dosavadní poznatky o vlivu humoru na kvalitu života, o jeho různých funkcích, determinantách, o diagnostických nástrojích a cílených intervencích, které se se snaží humor u seniorů rozvíjet. Speciální část referátu přiblíží užití humoru ve zdravotnické péči o seniory a vliv humoru na jejich léčení.