Jdi na obsah Jdi na menu
 


Registrace a přihlášení abstrakt

 

 

Registrace

Pro registraci aktivní i pasivní účasti na konferenci CPPC 2013 a přihlášení abstraktu klikněte prosím ZDE
Do zobrazeného formuláře vyplňte všechny potřebné údaje a odešlete je. Na emailovou adresu, kterou do formuláře vepíšete, obdržíte potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.
Jakmile přihlášku odešlete, nemůžete již do Vámi vyplněného formuláře znovu vstupovat a jeho obsah měnit. Prosíme tedy, abyste odesílali kompletně vyplněné přihlášky.

 
Informace pro autory příspěvků

Každý aktivní účastník konference může přihlásit jednu přednášku a/nebo jeden poster.
V případě spoluautorství jednoho příspěvku je za prezentujícího autora považován ten, kdo příspěvek zaregistroval (přihlásil abstrakt).

Plné texty odprezentovaných příspěvků budou publikovány v postkonferenčním sborníku nebo ve speciálním čísle zahraničního časopisu Journal of Happiness and Well-Being (ISSN: 2147-561X).
Plné texty prosíme zaslat na konferenční email do 30.6.2013.

Autory příspěvků žádáme, aby respektovali pokyny pro zpracování abstraktů (viz níže):

Přednášky
Čas určený pro přednášku je 15 minut, na diskusi je vyhrazeno 5 minut.
Pro plenární přednášky je vyhrazeno 45 minut včetně diskuse.

Postery
Autoři budou osobně prezentovat své postery v rámci posterové sekce.
Rozměry panelu pro poster budou upřesněny.

Sympózia
Sympózium obsahující minimálně 4 příspěvky od různých autorů se přihlašuje zvlášť. Konvenoři (organizátoři sympózia) nechť zašlou abstrakt celého sympózia, klíčová slova, jména a afiliace všech prezentujících v rámci sympózia (vše v ČJ a AJ) na email Organizačního výboru konference: cppc2013@gmail.com
Účastníci sympózia přihlásí svůj abstrakt individuálně přes Registrační systém CPPC 2013 poté, co byl jejich abstrakt přijat a odsouhlasen organizátorem sympózia.

Všechny přihlášené abstrakty budou posouzeny členy Vědeckého výboru konference CPPC 2013 a informace o přijetí abstraktů budou zaregistrovaným účastníkům rozesílány ve stanoveném termínu.

Upozornění: Příspěvky na konferenci nepřítomných autorů přednášek a posterů nebudou zařazeny do postkonferenčního sborníku.Pokyny pro zpracování abstraktů pro CPPC 2013

Abstrakt příspěvku přihlašujte prosím v českém/slovenském a anglickém jazyce s těmito náležitostmi:

Rozsah abstraktu: maximálně 300 slov

Požadovaná struktura abstraktu:

A. Příspěvek typu výzkumné studie:
1. Teoretická východiska
2. Cíle výzkumu
3. Výzkumný soubor
4. Metody
5. Hlavní zjištění

B. Příspěvek typu přehledové studie:
1. Hlavní teoretická východiska
2. Zaměření a cíl studie
3. Shrnutí

C. Příspěvek z praxe:
1. Východiska
2. Cíl příspěvku
3. Zkušenosti autorů
4. Přínos pro praxi

Klíčová slova: 3 až 5

Uveďte prosím také anglickou verzi abstraktu:
1. Název příspěvku (Title)
2. Abstrakt (Abstract)
3. Klíčová slova (Keywords)